คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวสาร

  • งานวิจัยและนวัตกรรม
  • กีฬา
  • ประกาศจากคณะ
  • ทั่วไป
  • รวมทุกข่าวสาร

 report icon 43987

เข้าสู่ระบบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พัฒนาองค์ความรู้ บริการวิชาการ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

และมุ่งมั่นที่สร้างผลงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติ กรุณาคลิกแต่ละหัวข้อด้านล่างเพื่อชมผลงานของเรา