คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวสาร

  • งานวิจัยและนวัตกรรม
  • กีฬา
  • ประกาศจากคณะ
  • ทั่วไป
  • รวมทุกข่าวสาร

 report icon 43987

เข้าสู่ระบบ

IT1                                                   

อาจารย์ทองปาน ปริวัตร

(หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)                               

4 ดร.พลวัชร์ จันทรมงคล
7 อาจารย์จตุรงค์ จิตติยพล
3 อาจารย์พันธวุธ จันทรมงคล
Pichai อาจารย์พิชัย ระเวงวัน
IT2 อาจารย์วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล
IT3 อาจารย์วรินทร์ ไทยรักษ์
IT4 อาจารย์ศรีสมพร โคตะคำ