คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 สาขาวิชาดังต่อไปนี้

    (กรุณาคลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เวปไซต์ของแต่ละสาขาวิชา)

               ee1              

               ce1

               IT2

               me1