คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวสาร

  • งานวิจัยและนวัตกรรม
  • กีฬา
  • ประกาศจากคณะ
  • ทั่วไป
  • รวมทุกข่าวสาร

 report icon 43987

เข้าสู่ระบบ

วิศวะฯ NEU ชูความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์ คว้ารางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ 61

 

Thailand Inventors Day 2018

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นำผลงานนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์โครงการ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561

(Thailand Inventors’ Day 2018) ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98 - 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ซึ่งงานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้รูปแบบกิจกรรม "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัย" ที่เป็นการ

นำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้ รวมถึงรวบรวมความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นให้เกิดการขยายผลและนำไปให้ครบทุกมิติ  ในส่วนของมหาวิทยาลัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับ "รางวัลระดับเหรียญเงิน" จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ผลงานสมาร์ทไทม์เมอร์ 

ซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบไปด้วย นายชัยมงคล มีเกิด

นักศึกษาชั้นปีที่ 4  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ,นายธนพล ดอกไม้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

,นายสหรัถ คำน้ำแดง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, นายรุ่งโรจน์ สีแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, นายกฤต เหล่าทองสาร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมี อาจารย์วรินทร์ ไทยรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

1200197109 00005

 

1200197122 00003

 

1200197144 00001