คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวสาร

  • งานวิจัยและนวัตกรรม
  • กีฬา
  • ประกาศจากคณะ
  • ทั่วไป
  • รวมทุกข่าวสาร

 report icon 43987

เข้าสู่ระบบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดมุ่งหมายที่จะก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนและการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ โดยจากสถิติที่ผ่านมา บัณฑิตที่จบการศึกษาจากเราได้รับเสียงตอบรับจากตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันได้อย่างดีเยี่ยม 

 

wave

   ยินดีต้อนรับสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์


Engineering Department 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรและ สกอ. ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพดีเด่น พร้อมทั้งรองรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมีบริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติที่ควบคุมโดยกระทรวงการคลัง

 สาขาวิชา


ee4 ce4   IT4 me4

 

 ข่าวสารล่าสุด


    

Thailand Inventors Day 2018

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นำผลงานนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์โครงการ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ประจำปี 2561 (Thailand Inventors’ Day 2018) ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98 - 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ซึ่งงานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้รูปแบบกิจกรรม "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัย" 

Read more

 

   PREditFree2